"Rådgivning er bedst, når dialogen mellem advokat og klient er åben og ligefrem. Når alle oplysninger er fremskaffet, og de juridiske svar er fundet, udvikles beslutning om, hvad der bedst tjener klientens sag."

 

Se også: Anne Kathrine Schøn - CV

Rådgivning er bedst, når …

det med tiden er blevet naturligt ikke kun at rådgive om de retlige problemstillinger, men også om de mere praktiske og nogle gange sociale vinkler. 

Jeg oplever, at mine klienter i særlig grad sætter pris på rådgivning med flere facetter og det meget tætte samarbejde, der ofte også følger med. Og det er samtidig den måde, jeg selv nyder mest at arbejde på.

Jeg arbejder med ...

ud over alle de almindelige ansættelsesretlige spørgsmål, der opstår i forhold til medarbejdere som led i virksomhedens daglige drift, har jeg gennem årene særligt været beskæftiget med udarbejdelse af incitamentsprogrammer, virksomhedsoverdragelser, konkurrence- og kundeklausuler og ligebehandling/forbud mod forskelsbehandling.

Ligebehandlingsområdet har fået yderligere fokus siden 2009, hvor jeg af beskæftigelsesministeren blev udpeget som medlem af Ligebehandlingsnævnet.

Jeg arbejder også gerne med direktørsager, dvs. sager, hvor jeg som direktørens advokat rådgiver om eller forhandler ansættelses- eller fratrædelsesvilkår med det overordnede sigte at nå den afbalancerede løsning.