Anne Kathrine Schøn
Specialkompetencer
Incitamentsordninger, herunder bonus
og aktieløn
 
Direktørforhold
 
Virksomhedsoverdragelse og outsourcing
 
Konkurrence- og kundeklausuler
 
Ligebehandling
 
Sprog
Engelsk samt de skandinaviske sprog
 

 

Uddannelse
Cand.jur., Københavns Universitet
1985
 
Advokatbestalling
1988
 
Møderet for Landsret
1991
 
Andet
Medlem af Ligebehandlingsnævnet
siden 2009 - udpeget af beskæftigelses-
ministeren
 
Underviser i ansættelsesretlige emner
 
Forfatter af ansættelsesretlige bøger 
og internationale publikationer 
om bl.a. lønmodtageres 
retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 
samt konkurrence-og kundeklausuler
Tidligere karriere
Accura Advokatpartnerselskab, partner
2003-2010
 
Accura Advokatpartnerselskab, advokat
2001-2003
 
Dansk Arbejdsgiverforening, ansættelsesretschef
1997–2001
 
Plesner Advokatfirma (tidl. O. Bondo Svane), advokat
1985-1997