Signe Renée West
​srw@laboralegal.com

"Rådgivning er bedst, når de juridiske og økonomiske risici afbalanceres i overensstemmelse med virksomhedens kommercielle behov og målsætninger.”

Rådgivning er bedst, når ...

de juridiske og økonomiske risici afbalanceres i overensstemmelse med virksomhedens kommercielle behov og målsætninger. Det opnår vi, når jeg udover den objektive juridiske rådgivning indgår som sparringspartner til selskabets ledelse og HR-afdeling. Jeg guider og rådgiver altid mod de bedste juridiske beslutninger under hensyntagen til det konkrete kommercielle miljø. De bedste løsninger opstår, hvor de juridiske problemstillinger håndteres individuelt i forhold til virksomhedens behov, den pågældende medarbejder og/eller den konkrete økonomiske risiko.

Mine mange års erfaring med rådgivning til et stort antal virksomheder m.v. og herunder praktisk erfaring fra et meget højt antal sager og konflikter har givet mig en bred og detaljeret erfaring i forskellige løsningsmodellers succesrate. Jeg rådgiver objektivt med en høj faglig etik, men deler også gerne mine personlige erfaringer og holdninger.

Jeg arbejder med ...

individuel og kollektiv ansættelsesret på 17. år og de sidste år også med persondata. Jeg har gennem årene rådgivet både små og meget store virksomheder, organisationer og fonde samt bestyrelser og direktører.

Mange af mine klienter er virksomheder i internationale koncerner. Jeg er herfra fortrolig både med juridiske komplekse forhold, de kommercielle hensyn, der må tages i både højaktuelle konflikter og tvister med større eller mindre økonomisk risiko samt de hensyn til der skal tages til organisationens proceshåndtering.

Jeg har i mange år arbejdet intensivt med M&A (køb og salg af virksomheder) og har herfra bred både juridisk og praktisk erfaring med købs- eller salgsprocessen, overdragelsen (eller ikke) af medarbejdere og de tilhørende praktiske transitionsopgaver.

Særligt i denne forbindelse har jeg i mange år også arbejdet med udarbejdelsen af både komplekse og mere simple Management Incentive Programs, aktie- og warrantordninger samt mere simple eller progressive bonusordninger. Hertil har jeg bred erfaring med omstrukturerings- og masseafskedigelsesprocesser.

Når virksomhedens HR forhold er bedst, er det kontraktuelle grundlag korrekt og fyldestgørende. Jeg både udarbejder og rådgiver løbende om optimering af virksomhedens personalepolitikker, IT politikker, sociale mediepolitikker, m.v.. Jeg deltager som sparringspartner i dagligdagen og tilbyder i denne forbindelse også ”hotline-løsninger”. For mange virksomheder starter den bedste og på sigt mest økonomiske løsning også ofte med et compliance-program, hvor vi gennemgår, fuldt opdaterer og integrerer virksomhedens målsætninger og politikker i det kontraktuelle grundlag.   

De juridiske og praktiske forhold vedrørende håndteringen af persondata vil have særlig fokus i alle virksomheder fremover. De fleste virksomheder har i dag påbegyndt forberedelsen og de nødvendige tiltag for at sikre, at deres håndtering af persondata er i overensstemmelse med GDPR (General Data Protection Regulation) der træder i kraft den 25. maj 2018. Jeg har erfaring i opstarten og hele project management delen af denn proces, men deltager også gerne – efter virksomhedens ønsker – mere på sidelinjen med løbende rådgivning til de spørgsmål og både juridiske og praktiske problemstillinger, der opstår i denne compliance proces.